Szkolenia

Firma UTC Fire & Security wychodząc naprzeciw rosnącym oczekiwaniom klientów przygotowała cykl szkoleń, obejmujących podstawowe systemy znajdujące się w ofercie. Wszystkie szkolenia kończą się uzyskaniem certyfikatu.

ATS 8600 (Nowość!) - aplikacja ATS8600 to nowy zintegrowany pakiet wizualizacji systemów bezpieczeństwa produkcji UTC. Szkolenie jest prowadzone w formie praktycznego pokazu działającej aplikacji we współpracy z centralami ATS. Uczestnicy zdobywają umiejętności z zakresu programowania i użytkowania programu. Szkolenie kończy sie wydaniem certyfikatów.

System sygnalizacji pożaru 2X - jednodniowe szkolenie obejmuje swoją tematyką najnowszy system sygnalizacji pożaru jaki znajduje się w ofercie naszej firmy - 1X/2X. W trakcie szkolenie uczestnicy poznają podstawowe zagadnienia związane z konfiguracją i programowaniem central i urządzeń pętlowych. Szkolenie odbywa się zarówno w Gdańsku, jak i w Warszawie.

Advisor Advanced - Szkolenie trwa jeden dzień i podzielone jest na dwie części. Pierwsza to prezentacja elementów składowych systemu Advisor Advanced. W trakcie drugiej części, uczestnik kursu programuje centralę, aby rozwiązać kolejne zadania kursu. Szkolenie ma charakter warsztatów w czasie których uczestnicy doskonalą swoje umiejętności pracując na specjalnie przygotowanych zestawach szkoleniowych. Szkolenia prowadzone są w biurach warszawskim oraz gdańskim i kończą się wydaniem certyfikatu.

System sygnalizacji pożaru FP1200/2000 - szkolenie trwa jeden dzień i jest prowadzone zarówno w gdańskim, jak i w warszawskim biurze naszej firmy. Uczestnicy szkolenia uzyskują podstawową wiedzę na temat konfiguracji i programowania central pożarowych rodziny FP1200/FP2000 oraz urządzeń pętlowych.

ATS Master- szkolenie trwa dwa dni i obejmuje szereg zagadnień począwszy od podstawowych informacji o komponentach systemu, poprzez topologie a skończywszy na zaawansowanych procedurach kontroli dostępu. W trakcie szkolenia uczestnicy nabierają teoretycznej wiedzy dotyczącej budowy i funkcji systemu ugruntowanej praktycznymi warsztatami programowania central w oparciu o zestawy szkoleniowe. Szkolenia prowadzone są naprzemiennie w biurze warszawskim i gdańskim.

System sygnalizacji pożaru EST-3 - prowadzimy dwa typy szkoleń; dla projektantów i certyfikujące dla autoryzowanych instalatorów. Szkolenie dla projektantów, prowadzone po polsku trwa jeden dzień i prowadzone zarówno w gdańskim jak i w warszawskim biurze naszej firmy. Uczestnicy szkolenia uzyskują wiedzę na temat doboru elementów i właściwości systemu. Szkolenie dla instalatorów składa się z części on-line (po angielsku) oraz części praktycznej, trwającej 5 dni. Szkolenie jest prowadzone w Uniwersytecie UTC Fire & Security w Brukseli i zakończone egzaminem. Szkolenie jest odpłatne, w cenie są wszelkie materiały szkoleniowe oraz oprogramowanie narzędziowe. Harmonogram szkoleń EST-3 oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na www.utcfsuniversity.eu

Systemy CCTV IP / TruVision Navigator - szkolenie ma formę pokazu z elementami ćwiczeń praktycznych. Obejmuje ono tematykę związaną z kamerami i rejestratorami IP. Szczególny nacisk jest tutaj kładziony na prawidłową konfigurację sieciową, oraz na możliwości zdalnej modyfikacji ustawień urządzeń CCTV. Podczas szkolenia są opisywane i prezentowane zagadnienia związane między innymi z wpływem ustawień strumienia wideo na parametry zapisu. W ramach szkolenie są także prezentowane aplikacje do pracy z urządzeniami TruVision: TruVision Navigator, TruVision Device Finder, TruVision Device Manager.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić formularz.UWAGA: Decyzję o przyjęciu na szkolenie podejmuje właściwy Menedżer Regionalny, obsługujący Państwa firmę.

UWAGA! Nieobecność na szkoleniu po potwierdzeniu udziału może skutkować naliczeniem przez UTC Fire & Security opłaty za każde niewykorzystane miejsce.

Jednocześnie UTC Fire & Security Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia bez podania przyczyny.